Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
19 marca 2020
WSPÓLNIE WALCZYMY Z COVID-19!
Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC) i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) podpisały porozumienie istotne dla podniesienia bezpieczeństwa Polski i Polaków, w którym zobowiązały się do wspólnego działania w zakresie zwalczania COVID-19 oraz wywołanych tą chorobą sytuacji kryzysowych.


Wspólne działania obydwu instytucji będą dotyczyły szeroko rozumianego środowiska cyfrowego. Mają one polegać na zapewnieniu funkcjonowania oprogramowania GisCOVID-19, które pozwoli na szybsze i precyzyjniejsze reagowanie na rozwój sytuacji związanej z COVID-19 w oparciu o dane.

Oprogramowanie będzie wykorzystywane do: 

  • bieżącego przetwarzania danych o sytuacji i zagrożeniach, ich analizy oraz prezentacji informacji m.in. w postaci geoprzestrzennej obrazującej skalę, trendy i kierunki rozwoju zagrożeń. Oprogramowanie będzie służyć też do wsparcia procesów monitorowania i analizy zdarzeń, które stanowią bezpośrednie zagrożenia życia i zdrowia obywateli, zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby COVID-19,
  • wsparcia procesów decyzyjnych na szczeblu centralnym i wojewódzkim oraz dostarczania właściwym służbom niezbędnych danych do prowadzenia efektywnych działań na podstawie precyzyjnych danych.

W wyniku porozumienia NCBC, będące instytucją podległą pod Resort Obrony Narodowej, udostępni RCB infrastrukturę teleinformatyczną oraz wsparcie eksperckie do prawidłowego jej funkcjonowania – wyjaśnia Dyrektor NCBC, gen. bryg. Karol Molenda.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju oraz dla zapewnienia maksimum bezpieczeństwa osób reprezentujących obie, kluczowe dla systemu funkcjonowania państwa instytucje, porozumienie zostało zawarte zdalnie, bez kontaktu osobistego, za pomocą podpisu kwalifikowanego. Podpis w imieniu NCBC złożył gen. bryg. Karol Molenda, a w imieniu RCB – Dyrektor Centrum Marek Kubiak.

generuj pdf
Kontakt

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Rakowiecka 2
00-909 Warszawa
tel. 261865705
fax. 261865710
sekretariat.ncbc@mon.gov.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane