Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
24 marca 2020
NCBC uruchomiło nowoczesne praktyki on-line dla studentów WAT
Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i Wojskowa Akademia Techniczna podjęły decyzję o zaangażowaniu podchorążych z Wydziału Cybernetyki WAT w bieżące działania Centrum z uwagi na ogłoszony w kraju stan epidemii i związane z tym czasowe zawieszenie zajęć dydaktycznych.


Podchorążowie będą odbywać praktyki zdalnie w trakcie trwania roku akademickiego, co jest pierwszą tego typu sytuacją w historii tej uczelni.Mimo trwającego stanu epidemii, jednostka ekspercka MON, jaką jest NCBC, musi działać i robi to nieprzerwanie w trybie 24/7/365, zapewniając niezachwiane funkcjonowanie wszystkich systemów teleinformatycznych resortu i bezpieczeństwo polskiej cyberprzestrzeni.

- Dzięki porozumieniu pomiędzy NCBC a WAT ekspertów z naszej instytucji będą wspierać studenci w tych obszarach, które wiążą się jedynie z dodatkowym, ponadnormatywnym obszarem aktywności NCBC dotyczących COVID-19, tj. wsparciem użytkowników resortu obrony narodowej pracujących zdalnie - wyjaśnia gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor NCBC.

 

Studenci rozpoczęli działania już 23 marca. Zostali zaangażowani w prace dotyczące wsparcia teleinformatycznego RON polegające m.in.: na przygotowaniu procedur, obsłudze linii wsparcia pracowników RON pracujących zdalnie oraz przygotowują materiały edukacyjne i szkoleniowe do platformy e-learningowej RON, które wyjaśniają jak bezpiecznie korzystać z narzędzi pracy on-line.

 

- Realizacja tych zadań jest szansą praktycznego wdrożenia swojej wiedzy i umiejętności oraz zdobycia praktyki realizacji ważnych dla RON zadań należących do domeny cyberbezpieczeństwa - mówi płk dr Mariusz Chmielewski, zastępca dziekana Wydziału Cybernetyki WAT. - Podchorążowie zapoznają się również z działaniem procedur bezpiecznego dostępu do systemów RON i zasad wykorzystania infrastruktury teleinformatycznej wraz z poznaniem architektury działania podstawowych systemów IT w resorcie.

 

Aktualnie zaangażowanych zostało 20 studentów pracujących w trybie zmianowym, łączących obowiązki pracy w systemie oraz edukacyjne w systemie zdalnego nauczania prowadzonymi obecnie na WAT. Grupy zadaniowe składają się tylko z podchorążych, którzy dobrowolnie się do tych zadań zgłaszają, a także w zgodzie z ich specjalnością nauczania i zainteresowaniami zawodowymi.

 

Infrastruktura naukowo dydaktyczna uczelni jest ciągle dostosowywana do potrzeb zdalnego nauczania i działania w ramach kryzysu epidemiologicznego COVID-19 celem prowadzenia wykładów i ćwiczeń rachunkowych, ale głównie do wykorzystania specjalizowanych laboratoriów informatycznych i cyberbezpieczeństwa - co wpływa na zastosowanie ciekawych i innowacyjnych sposobów realizacji przez podchorążych i studentów zadań praktycznych.

generuj pdf
Kontakt

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Rakowiecka 2
00-909 Warszawa
tel. 261865705
fax. 261865710
sekretariat.ncbc@mon.gov.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane