Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
05 czerwca 2019
Crypto CaT (the Cryptographic Services Capability Team)
W Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w dniach 5-6 czerwca br. odbywa się 24. spotkanie grupy eksperckiej Crypto CaT (the Cryptographic Services Capability Team)


Zespół Crypto CaT został powołany w ramach NATO Consultation, Command and Control Board (NC3Board) na potrzeby realizacji zadań związanych z prowadzonym przez NATO procesem modernizacji i transformacji kryptograficznej. Do jego głównych zadań należy przegląd i ocena istniejących norm regulujących zasady stosowania kryptografii w NATO, opracowanie propozycji zmian oraz wypracowanie nowych dokumentów w tej kwestii oraz propozycji norm regulujących współpracę NATO z państwami spoza Sojuszu oraz innymi organizacjami międzynarodowymi.


W NCBC trwają obrady międzynarodowego grona ekspertów z dziedziny kryptografii i łączności wojskowej, m.in. z Polski, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Norwegii czy Niemiec. W szerokim gronie omawiają oni tematykę związaną z modernizacją kryptograficzną, pozyskiwaniem nowych zdolności, zagrożeniami kwantowymi oraz aktualizacją dyrektyw i przepisów.

Dołączona galeria zdjęć: Crypto CaT (the Cryptographic Services Capability Team)
generuj pdf
Kontakt

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Rakowiecka 2
00-909 Warszawa
tel. 261865705
fax. 261865710
sekretariat.ncbc@mon.gov.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane