Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
05 czerwca 2019
IV edycja Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa - „Cyber Odyseja – wyzwania XXI wieku”
Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa to doskonała platforma wymiany wiedzy i doświadczeń ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa, zwalczania cyberprzestępczości oraz cyberobrony. Ma także na celu edukowanie pracowników administracji publicznej, przedsiębiorców, przedstawicieli służb oraz sił zbrojnych. Hasłem Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa jest „Cyber Odyseja – wyzwania XXI wieku”.


 

 

IV edycja Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa odbyła się w dniach 3 – 5 czerwca br., Ośrodek AMW Rewita Jurata na Helu.

Cele

Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa ma dwa główne cele. To z jednej strony miejsce debaty pomiędzy ekspertami zajmującymi się różnymi aspektami cyberbezpieczeństwa, a osobami, które na co dzień pracują w instytucjach odpowiedzialnych za szeroko rozumianą infrastrukturę krytyczną. Z drugiej strony to przedsięwzięcie o charakterze warsztatowym i szkoleniowym, pomagające podnieść poziom zrozumienia dla nowych typów zagrożeń i zbudować właściwe mechanizmy współpracy opierające się o wspólne rozumienie zjawisk, procedur, czy występującej w tej sferze terminologii.

Wypracowywane wnioski powinny pomóc uniknąć jak największej liczby zagrożeń w przyszłości – odeprzeć atak, ale co chyba ważniejsze, zapobiec temu zagrożeniu.

Temat przewodni warsztatów

Tematem przewodnim była ochrona infrastruktury krytycznej państwa. Tym niemniej, o ile w poprzednich edycjach nacisk położony był na stronę techniczną, o tyle w tej edycji dominujące było spojrzenie prawne i organizacyjne. Warsztaty były  ukierunkowane na aspekt prawny prowadzenia działań w cyberprzestrzeni, w tym zarówno w zakresie działań aktywnych, jak i pasywnych. Głównym celem tegorocznej edycji było usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie obsługi prawnej incydentów i przestępstw komputerowych na potrzeby sił zbrojnych i operatorów infrastruktury krytycznej.

Prelegenci: 

  • specjaliści z Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni,
  • praktycy w zakresie stosowania prawa w obszarze odpowiedzialności podmiotów publicznych za bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni,
  • specjaliści z zakresu zwalczania cyberprzestępczości,
  • wykładowcy uczelni wojskowych, specjaliści w dziedzinie zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa.
Poprzednie edycje Letniej Szkoły Cyberbepieczeństwa

Pierwsza Letnia Szkoła Cyberbezpieczenstwa, która odbyła się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie poświęcona była  bezpieczeństwu informatycznemu infrastruktury krytycznej. W 2017 roku podczas Letniej Szkoły Cyberbezpieczenstwa omawiano aktualne wyzwania w obszarze cyberbezpieczeństwa, szczególnie zaś cyberprzestępczości. Dedykowano ją kierownictwu komend wojewódzkich Policji oraz komendantom szkół Policji.

III edycja Letniej Szkoły skierowana była w szczególności do operatorów infrastruktury krytycznej, na których spoczywa między innymi obowiązek ochrony przed zagrożeniami związanymi z aktami szeroko rozumianej cyberprzestępczości i cyberterroryzmu.

generuj pdf
Kontakt

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Rakowiecka 2
00-909 Warszawa
tel. 261865705
fax. 261865710
sekretariat.ncbc@mon.gov.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane