Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
11 czerwca 2019
Międzynarodowa konferencja Uzbrojenie 2019 i wymiar cyberbezpieczeństwa
Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia, również w kontekście zagrożeń w cyberprzestrzeni – są tematem XXII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Uzbrojenie 2019, która organizowana jest w dniach 10-13 czerwca br. w podwarszawskiej Jachrance.


Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego i myśli technicznej w zakresie systemów uzbrojenia i technologii bezpieczeństwa, a także konsolidacja środowisk wojskowych, naukowych i przemysłowych. Prelekcjom towarzyszy dyskusja na temat kierunków rozwoju współczesnej techniki wojskowej. Jednym z aspektów poruszanych podczas panelów eksperckich jest przygotowanie Wojska Polskiego do konfliktu w cyberprzestrzeni. Temu zagadnieniu poświęcona była prezentacja gen. bryg. Karola Molendy, Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i Pełnomocnika MON ds. utworzenia WOC, w której 10 czerwca przedstawił jakie działania winny być podjęte w RON, żeby przygotować się do prowadzenia działań w cyberprzestrzeni.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Dyrektor NCBC, cyberprzestrzeń jest jedyną przestrzenią zbudowaną całkowicie przez człowieka, w której operują wojska, a na którą składają się szeroko pojęty Internet, w tym wiele elementów określanych współcześnie mianem „smart”, jak np. smart city, smart watch, smart home. Należy pamiętać, ze „smart” oznacza przede wszystkim „podatny”. W ocenie gen. bryg. Karola Molendy kluczowa jest świadomość, że wojsko przygotowuje się przede wszystkim na czas wojny, co oznacza, że budowanie zdolności w cyberprzestrzeni jest czymś równie oczywistym, jak w pozostałych domenach operacyjnych. W tym obszarze sprawdza się myśl Sun Tzu: „Jeśli znasz siebie i swego wroga, przetrwasz pomyślnie sto bitew…” /”Sztuka wojny”/.

Ponadto tematami podnoszonymi podczas konferencji są m.in.: rola i miejsce sektora naukowo – badawczego w przemysłowym potencjale obronnym, prognozy i światowe tendencje rozwojowe uzbrojenia, aktualny stan i potrzeby Wojska Polskiego w zakresie uzbrojenia, prace badawcze i rozwojowe zaplecza naukowego przemysłu obronnego, badania i eksploatacja sprzętu uzbrojenia, modelowanie procesów organizacyjno – techniczno – logistycznych, zagadnienia bezpieczeństwa infrastruktury oraz obrony i ochrony antyterrorystycznej.

generuj pdf
Kontakt

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Rakowiecka 2
00-909 Warszawa
tel. 261865705
fax. 261865710
sekretariat.ncbc@mon.gov.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane