Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
13 stycznia 2020
Wręczenie nagród Benemerenti 2020
W dniu 11 stycznia br. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagrody BENEMERENTI 2020 przyznawanej przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego. W ramach tegorocznej edycji Kapituła uhonorowała wyróżnieniem Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych oraz Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa.


 

W uroczystościach uczestniczyli m.in. metropolita warszawski ks. kard. Kazimierz Nycz, Szef Sztabu Generalnego WP –  gen. Rajmund T. Andrzejczak, Rektor Komendant Wojskowej Akademii Technicznej – gen. bryg. prof. Tadeusz Szczurek, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz przedstawiciele władz stolicy. Odczytano także listy od premiera Mateusza Morawieckiego i Szefa MON Mariusza Błaszczaka.

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni zostało nagrodzone za działania na rzecz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, służbę na rzecz obronności kraju oraz troskę o nieustanne podnoszenie kwalifikacji. – „Na co dzień nas nie widać, ale dzięki nam wielu Polaków może spać spokojnie. Nasi specjaliści chronią cyberprzestrzeń dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu” – powiedział gen. bryg. Karol Molenda, Dyrektor NCBC.

 

Laureaci nagrody otrzymali od Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa GUZDKA dyplomy i oryginalne szklane statuetki, które przedstawiają warszawską Katedrę Polową Wojska Polskiego, a także medale Milito pro Christo (Walczę dla Chrystusa) przyznawane za dawanie świadectwa i zabieganie o to, aby duch chrystusowy przemieniał duszę narodu oraz kształtował postawy społeczne ludzi polskiej ziemi. Medalami tymi odznaczono 21 osób, w tym zarówno oficerów, podoficerów jak i osoby cywilne.

Sobotniej uroczystości w WAT towarzyszył noworoczny koncert kolęd w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego.

„– W świecie, w który zło tak głośno krzyczy, trzeba nam jeszcze bardziej dostrzegać dobro i doceniać ludzi szlachetnych – powiedział bp polowy WP Józef Guzdek.”

 

 

----------------***-----------------

Nagrody Benemerenti („Dobrze Zasłużonym”) Ordynariat Polowy Wojska Polskiego przyznaje od 1995 roku osobom i instytucjom, które dają świadectwo najwyższych wartości, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość. Natomiast w 2001 r. ksiądz biskup polowy WP Sławoj Leszek Głódź ustanowił medal Ordynariatu Polowego Milito pro Christo, przyznawany osobom, które zasłużyły się dla duszpasterstwa wojskowego.

Tekst i foto: MK OWMIKS

Dołączona galeria zdjęć: Benemerenti 2020
generuj pdf
Kontakt

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Rakowiecka 2
00-909 Warszawa
tel. 261865705
fax. 261865710
sekretariat.ncbc@mon.gov.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane