Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC) łączy kompetencje Narodowego Centrum Kryptologii (NCK) i Inspektoratu Informatyki (I2). Kompleksowe i systemowe podejście do kwestii cyberbepieczeństwa wymaga, aby eksperci odpowiedzialni za zabezpieczanie teleinformatyczne i kryptologiczne funkcjonowali wspólnie z ekspertami odpowiadającymi za zakupy sprzętu i oprogramowania oraz zestawienie i bieżące utrzymanie resortowych sieci i systemów.

NCBC odpowiada za kluczowe obszary związane z konsolidacją konwencji i zasobów resortu w zakresie kryptologii i cyberbepieczeństwa. Jest instytucją wiodąca w obszarze zapewnienia zabezpieczenia teleinformatycznego resortu obrony narodowej oraz pełni zasadniczą rolą w procesie informatyzacji państwa. Do zadań NCBC należy m.in. prowadzenie operacji w cyberprzestrzeni w trybie 24/7/365 – analiza, monitoring, wyznaczanie nowych kierunków i technik działań, aktywne reagowanie w przypadków incydentów naruszających bezpieczeństwo sieci i jej użytkowników.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Rakowiecka 2
00-909 Warszawa
tel. 261865705
fax. 261865710
sekretariat.ncbc@mon.gov.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane