Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC) to wyspecjalizowana, elitarna jednostka podległa Ministrowi Obrony Narodowej, odpowiadająca za kluczowe obszary związane z kryptologią i cyberbezpieczeństwem.

Kompleksowe i systemowe podejście do kwestii cyberbezpieczeństwa wymaga, aby eksperci odpowiedzialni za zabezpieczanie teleinformatyczne i kryptologiczne funkcjonowali wspólnie z ekspertami odpowiadającymi za zakupy sprzętu i oprogramowania oraz zestawienie i bieżące utrzymanie resortowych sieci i systemów.

Do zadań Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni należy w szczególności:

  • prowadzenie badań, projektowanie, budowa, wdrażanie, użytkowanie oraz ochrona narodowych technologii kryptologicznych;
  • wytwarzanie nowych produktów dla państwa przez zespolenie potencjału naukowego i przemysłowego w obszarze zaawansowanych technologii informatycznych i kryptograficznych;
  • realizacja zadań w zakresie kryptologii zleconych, za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej, przez inne organy państwa lub administracji publicznej.

NCBC prowadzi także działalność naukowo-edukacyjną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową oraz opiniodawczą.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Rakowiecka 2
00-909 Warszawa
tel. 261865705
fax. 261865710
sekretariat.ncbc@mon.gov.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane